PARLANTES ACTIVOS

FOTO-1
FOTO-1

GOTO 3
GOTO 3

FOTO 2
FOTO 2

FOTO-1
FOTO-1

1/3

PARLANTE ACTIVO 20+20W 5"

IDEAL PARA SALA DE CLASES

$ 195.900.-

AE-540-1.jpg
AE-540

PARLANTE ACTIVO30+30W 6"

IDEAL PARA AUDITORIOS

$ 259.900.-

AE-630
AE-540-1.jpg

PARLANTE ACTIVO EMPOTRADO

6W RMS WOOFER 5"

IDEAL PARA AUDITORIOS

$ 190.490.-

AC-506
AC-506.jpg